Bestil online
Gratis afhentning/levering imellem 9.00-14.00
5-stjernet service
Vi holder lukket d. 24, 25, og 26 december. God jul ??

Handelsbetingelser

Generelt

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense- og vaskeservice hos Mundasrens (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber Kunden nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling.
Det påhviler Kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.
Kunden skal være mindst 16 år for at benytte services, der udbydes af Mundasrens. Ved brug af Mundasrens bekræfter kunden, at kunden er fyldt 16 år.

Betaling

Betalinger på Mundasrens.dk vælges af kunden. Kunden har mulighed for at betale ved levering af tøj med kort eller kontant. Der er også mulighed for registrering af kundens oplysninger, hvilke Mundas vil trække den pågældende beløb ved levering af tøj. Kunden er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil kunden blive informeret om den manglende betaling, hvorefter kunden vil kunne tilmelde sig betaling via en anden konto.
Betaling bliver trukket på leverings dag af tøjet.
Vi modtager betaling med alle former for kreditkort, og betaling vil først blive trukket når tøjet er leveret tilbage VISA-Dankort, MasterCard.
Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen.
Hvis Mundasrens er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takster.
Alle priser er inkl. moms og andre afgifter.

Bestilling

Ved bestilling af ordre og abonnementer ha Kunden muligheden for at betale med et kreditkort eller kontant. Ved registrering af kort oplysninger i kundernes konto, vil kunden giver samtidig tilladelse til, at betaling for nye bestillinger automatisk bliver trukket fra den konto, som Kunden har oplyst ved oprettelsen. Betalingen ved ordre bliver trukket efter tilbagelevering af tøjet og betaling af abonnementer vil blive trukket i begyndelsen af abonnementsperiode. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Når kundens abonnement fornys, vil Kunden blive gjort opmærksom på dette via den oplyste e-mailadresse, der knytter sig til abonnementet. Abonnementer tegnet hos Mundasrens som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt eller under ’’Min profil’’. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en længde svarende til den foregående. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter) kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår på Leverandørens hjemmeside.
Kunden kan til enhver tid ændre sine kort- og konto-oplysninger.

Deaktivér konto

Kunden kan til enhver tid deaktivere sin konto. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra kundens betalingskort før kunden igen aktivt laver en bestilling.

Prisændringer

Prisændringer kan ændres med 24 timers varsel, hvor der naturligvis tages forbehold for eventuelle igangværende bestillinger. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til ikke at benytte services på www.Mundasrens.dk
Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret med Mundasrens’ prisliste.

Fortrydelsesret

Kunden kan til enhver tid fortryde sin bestilling, såfremt denne fortrydelse sker senest 5 timer før afhentnings- og/eller leveringstidspunkt. Sker denne fortrydelse indenfor 5 timer, før afhentnings- og/eller leveringstidspunkt, pålægges et gebyr på 30 kr.

Reklamation

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Mundasrens indenfor 3 dage, fra Kunden modtager sit tøj tilbage fra behandling hos Mundasrens. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Mundasrens sig returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen..
Ved reklamation over ikke-fjernede pletter, behandles tøjet igen uden beregning dog vil det være på kundes eget ansvar.
Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre – falmede farver – mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, paletter, perler m.m.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.

Tyveri

Ved tyveri/brand/vandskade på leverandørernes domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.
Ved tyveri fra leverandørernes vogne, dækker leverandørernes forsikringsselskab.

Erstatning ved beskadiget tøj

Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås. Mundasrens ansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra fire kriterier:
§ tøjets alder ved beskadigelse
§ tøjets forventede levealder
§ tøjets stand ved beskadigelsen
§ tøjets nypris
Vedrørende tøj, som er indleveret som rensetøj, eller andre fast-pris produkter, erstatter Mundasrens max. 10 x produkt-prisen.

Erstatning ved bortkommen tøj

Mundasrens følger retningslinjer der er angivet af Dansk Renseri Forening. Skulle vi ende i en situation, hvor tøjet er bortkommet eller på anden vis ikke er til at finde, vil Mundasrens forbeholde sig ret til at have 3 uger til at genfinde den bortkomne genstand.
Er genstanden endnu ikke fundet efter 3 uger, vil der indledes en sag om erstatning af den bortkomne genstand. Mundasrens ansættelse af erstatning ved bortkommen tøj, sker ud fra følgende kritterier:
§ tøjets nypris (købsbevis/kontoudtog)
§ tøjets alder ved bortkommelse
Er den bortkomne genstand en del af et sæt, eller flere dele, vil det undersøges hvorvidt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare. Såfremt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare, tager Mundasrens forbehold for rettidig levering fra 3. part. Dog vil Mundasrens bestræbe sig efter, at fremskaffe varen indenfor rimelig tid.
Såfremt Mundasrens ikke kan fremskaffe en tilsvarende vare, som er en del af et sæt eller flere dele, vil Mundasrens erstatte hele sortimentet.

Forbehold for ændringer

Mundasrens forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website og app. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.
Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på Mundasrens’ betingelser og vilkår.

Levering

Levering anses for sket, når tøjet er leveret på kundens indtastede adressen, og kunden har modtaget sit tøj. Vælger Kunden, at tøjet må stilles (efterlades ved døren) har Kunden selv ansvaret for tøjet så snart chaufføreren har stillet tøjet på modtager-adressen. Skulle Kunden ikke være tilstede under modtagelsen af en bestilling, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostningerne til genkørsel af tøjet. Det gælder også hvis der nægtes modtagelse af en bestilling, aftales senere levering med Mundasrens support på 60722508. Det tilstræbes at tøjet leveres på aftalte dato og tidspunkt. Med mindre andet er angivet er forventet leveringstid 24-48 timer.
Mundasrens leverer alle ugens dage, men tager forbehold for ændrede afhentnings- og/eller leveringstider ved eventuelle mærke- og helligdage. Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at være tilstede på sin adresse indenfor aftalte tidsinterval.
Dertil er det Kundens eget ansvar at oplyse om navne på dørtelefon, såfremt Kundens eget navn ikke fremgår.
Er Kunden ikke er hjemme ved afhentning eller levering, pålægges der et gebyr på 30 kr. Det tilstræbes, at ordren leveres på den aftale dato. Der kan desværre ske fejl, eller der kan være omstændigheder processen forbundet med rens og vask, som betyder forsinket levering.

Aftaleindgåelse og kvittering

Ved oprettelse af bruger modtager Kunden en bekræftelse via e-mail. Kunden bør gemme denne e-mail, da bekræftelsen er Kundens bevis for Kundens aktivitet på www.Mundasrens.dk. Bekræftelsen svarer til indholdet af den dokumentation, som Mundasrens opbevarer som bevis for den indgåede aftale. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk eller engelsk, og er underlagt dansk ret.

Behandling af persondata

Når Kunden opretter sig hos Mundasrens registrerer vi de oplysninger Kunden afgiver. Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre bestillinger, og indtastes af Kunden selv ved oprettelse af sin bruger på www.Mundasrens.dk. Oplysningerne bruges derudover internt i Mundasrens til markedsføring, og for at få større kendskab til deres kunder. Mundasrens bruger også cookies, som med afsæt i dine data, benyttes til at tilpasse de informationer, Kunden præsenteres for (site-struktur, søgning mm.).
Som en betingelse for Kundens køb, accepterer Kunden samtidig, at Leverandøren må sende dig administrative og marketingrelaterede mails og sms’er. Vi sender dig bl.a. information omkring din bestilling, og dine køb samt opdateringer omkring vores produkter og tilbud.

Ansvarsfraskrivelse

Mundasrens vil bestræbe sig på at levere som aftalt.
Mundasrens kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Kundeservice

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
www.mundasrens.dk
Birkedommervej 37 København nordvest 2400.
Vesterbrogade 107 Vesterbro 1620.
Tlf: 60722508
e-mail: info@Mundasrens.dk
Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden er underlagt dansk lov.
Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter Kunden samtidig, at Kunden ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. ‘I konkurrence med’ defineres ved, at Kunden arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som yder rense- eller vaskeservice til private og/eller virksomheder. Alt software, design, arkitektur, tekst o.lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren, og kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

Privatlivspolitik

Ved oprettelse af bruger gennem Facebook, trækkes data til brug af virksomhedens interne forhold såsom User Intelligence – kendskab til målgrupper. Derudover bruges data som adresser til afhentning samt levering af bestillinger, såfremt det er tilføjet på brugeres Facebook.
Data trukket fra Facebook vil hverken blive misbrugt eller videregivet til tredjepart.

Personlige ejendele

Mundasrens kan ikke stilles til ansvar for tab af Kundens personlige ejendele i forbindelse med brug af Mundasrens services. Derfor anbefales det, at Kunden altid tømmer lommer, ærmer mm. for personlige egendele.

Vi ser frem til at betjene dig!

Adresse:
Birkedommervej 37B
2400 København NV

Følg os på Facebook

starthumbs-upcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram